Zápisnice

Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia 24. 11. 2016 Pobedim

Zápisnica zo zasadania správnej rady 8. 12. 2016 Dechtice