Správna a dozorná rada

                                                              Správna rada


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda, klubriaditelov@gmail.com, 0910443336
PaedDr. Petra Vágová, zástupca predsedu, petravagova@gmail.com, 0904 926 915 


 PaedDr. Eva Kabrhelová,    riaditelka@zssoporna.sk, 0907 821 872 
PaedDr. Denisa Králičová,    denisakralicova@pobox.sk, 0915 897 879 
PaedDr. Radoslav Forro,    skola@zsstefanikga.edu.sk ,0903 039 304
 PaedDr. Róbert Harsányi,    zstrakovice@gmail.com, 0949 507 387 
 PhDr. Svetlana Zacharová,   skola@zsdechtice.edu.sk, 0905 879 774 
 Mgr. Adriana Cíferská,     riaditelka@zscasta.sk , 0907 779 094
 Mgr. Pavel Michal,    pavel.michal@gmail.com, 0905 258 847     

Hospodárka:  Ing. Mária Kopálová

 

Dozorná rada

PaedDr. Nina Kubačková, predseda
PaedDr. Ján Siklienka
Mgr. Mária Feješová