Správna a dozorná rada

                                                              Správna rada

Hospodárka:  Ing. Mária Kopálová

 

Dozorná rada

PaedDr. Nina Kubačková, predseda
PaedDr. Ján Siklienka
Mgr. Mária Feješová