Predseda, správna a dozorná rada

Predseda:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., klubriaditelov@gmail.com, 0910 443336

Správna rada:


PaedDr. Marta Bystrická, martabystricka@gmail.com, 0901 702328
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., riaditel@zsubrez.sk, 0910 101313
PaedDr. Radoslav Forro, skola@zsstefanikga.edu.sk ,0903 039304

 

Dozorná rada:


PaedDr. Petra Vágová, predsedníčka, petravagova@gmail.com, 0904 926 915
PaedDr. Eva Kabrhelová, riaditelka@zssoporna.sk, 0907 821 872
PaedDr. Denisa Králičová, denisakralicova@pobox.sk, 0915 897 879