Prihláška

Prihlášku za člena nášho klubu môžete získať po napísaní na email: klubriaditelov@gmail.com.

    Členský príspevok sa uhrádza na číslo účtu: SK 93 8330 0000 0027 0111 1247.
    Variabilný symbol podľa prihlášky.Do poznámky uviesť: Názov školy/Meno a priezvisko