Aktuality

24. 11. 2016 Pripomienky k cieľom programu UČIACE SA SLOVENSKO

2. 12. 2016 List Klubu riaditeľov spoločnej školy

16. 12. 2016 Stanovisko k testovaniu PISA

16. 12. 2016 List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (poslaný na vedomie aj OZ PŠaV, ZMOS)

9. 1. 2017 List Klubu riaditeľov spoločnej školy

20. 1. 2017 Stanovisko MŠVVaŠ SR na list ministrovi o financovaní škôl zo 16. 12. 2016

7. 2. 2017  Stanovisko ZMOS na list ministrovi o financovaní škôl zo 16. 12. 2016

14.2.2017 List KRSŠ školám do 250 žiakov

15.2.2017 Návrhy KRSŠ ku ŠPP

30.3.2017 Pripomienky KRSŠ k materiálu Učiace sa Slovensko (návrhu na verejnú diskusiu z marca 2017)

26.1.2018 List predsedovi vlády SR (poslaný na vedomie ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR)

30.1.2018 Vyjadrenie Úradu vlády SR

22.2.2018 Stanovisko MŠVVaŠ k listu KRSŠ