Klub riaditeľov spoločnej školy

Vitajte na stránke občianskeho združenia Klub riaditeľov spoločnej školy.  

Toto združenie nie je otvorené len pre riaditeľov škôl, ale aj pre všetkých záujemcov - jednotlivcov, ktorí majú záujem sa ozvať, čo je v školstve potrebné, pre všetkých, ktorí chcú spolupracovať a spoločne riešiť prípadné problémy.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,  predseda KRSŠ